Kontakt

DVA PP d.o.o.

Sjedište:                                Ilica 241, 10000 Zagreb, Hrvatska

Matični broj:                      080694338

OIB:                                            93616098684